Skip to navigation


Two children playing with bricks

Barnardo's Cymru

Mae Barnardo’s Cymru’n darparu 88 o wasanaethau ar hyd ac ar led y wlad, yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau sy'n agored i niwed, a’u helpu i adeiladu gwell dyfodol.

Hoffwch ni ar Facebook:

Dilynnwch ni ar  twitter @barnardoscymru


Mae gofalwyr ifanc angen eich cymorth chi

Mae gan Barnardo’s Cymru bedwar gwasanaeth sy’n ymroddedig i ofalwyr ifanc. Dysgwch sut y gallwch chi ein cefnogi gyda'r gwaith hwn.

Canolbwyntio ar...

Mae Gwasanaeth Cysylltiadau Cymunedol Barnardo’s Cymru

Bu pobl ifanc o Flaenau Gwent yn dathlu’r sgiliau newydd a gawsant gyda chymorth Barnardo’s mewn digwyddiad arbennig yn Nhredegar.

Mabwysiadu a Maethu

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu a Maethu Barnardo's Cymru yn wasanaeth ar gyfa Cymru gyfan

Ymwelwch â'r microsafle am fwy o wybodaeth.

Gwirfoddoli a swyddi

Cymerwch gip ar ein swyddi gwag Cymerwch gip ar ein cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael...

Bydd y dolenni hyn yn mynd â chi i dudalennau ar brif wefan Barnardo’s, sydd yn Saesneg...

Bydd yr holl ddolenni uchod yn mynd â chi i dudalennau ar brif wefan Barnardo’s, sydd yn Saesneg.

Digwyddiadau

Rydym yn trefnu nifer o ddigwyddiadau i godi arian ar gyfer plant a phobl ifainc yng Nghymru

.  

I chwilio am ddigwyddiadau cliciwch yma
Barnardo's Cymru logo

Dewis iaith